Kezdőlap

Fodor Gerzson (Derecske, 1763. júl. 26.Nagykőrös, 1935. febr. 6.): ref. lelkész és tanár. Isk.-it Debrecenben, majd Genfben és németo.-i ak.-kon végezte. 1792-től rektorprofesszor a nagykőrösi ref. gimn.-ban. A m. jakobinus mozgalomban való részvételéért 1795-ben bíróság elé állították, s bár felmentették, az egyház egy ideig nem engedte tanítani. 1814-ben egyházkerületi főjegyző; 1813-tól haláláig nagykőrösi lelkész. Számos prédikációja és halotti búcsúztatója jelent meg nyomtatásban. A felvilágosodás szellemében fogant irodalmi próbálkozásai viszont kéziratban maradtak. – Irod. Ádám Gerzson –Joó Imre: A Nagykőrösi ev. ref. főgymnázium története (Nagykőrös, 1896); A magyar jakobinusok iratai (I–III. Kiadta Benda Kálmán, Bp., 1952–1957) Juhász Béla: F. G. és Csokonai (Studia Litteraria, I. 1963).