Kezdőlap

Fodor Gyula (Nagyvárad, 1901. szept. 10.Bp., 1975. ápr. 3.): szakszervezeti vezető. Mint kőművestanonc kapcsolatba került a szervezett ifjúmunkás-mozgalommal. 1918-ban az Ifjúmunkások Orsz. Szövetségének tagjaként harcolt. 1923-ban rövid ideig külföldön dolgozott, majd visszatért Mo.-ra. Bekapcsolódott a Magyarországi Építőmunkások Orsz. Szövetségének tevékenységébe. 1925-től az MSZDP tagja; 1931-től 1942-ig a Magyar Építőmunkások Országos Szövetségének (MÉMOSZ) alelnöke, majd elnöke volt. 1935-ben felvették a KMP-be. A harmincas években részt vett a szakszervezeti ellenzéki mozgalomban, egyik szervezője volt az 1935. évi nagy építőmunkás-sztrájknak. Fogházra ítélték (1942), majd katonai szolgálatra hívták be. Csapattestétől megszökött és illegalitásban dolgozott. 1945 után az MKP soraiban, a társadalmi és állami élet különböző posztjain szolgált. 1946. dec.-től Bp. alpolgármestere, 1948. ápr.-tól építésügyi államtitkár, ill. min. h. 1951-ig, 1951–70-ben az Orsz. Nyugdíjfolyósító Int. elnöke volt. 1957. jún.-tól az MSZMP Központi Revíziós Bizottságának tagja, majd elnöke. 1962-75-ben az MSZMP Központi Bizottságának tagja. – Irod. Vadász Ferenc: Egy harcos építőmunkás emléke. 75 éve született F. Gy. (Népszabadság, 1976. szept. 10.).