Kezdőlap

Fodor István (Pozsony, 1856. nov. 8.1929. nov. 5.): villamosmérnök, az elektrotechnika egyik jelentős magyar úttörője. Műszaki képzettségét franciao.-i üzemekben – Gramme és Jablocskov műhelyeiben – gyakorlati munka során szerezte, majd a Compagnie Continentale Edison munkatársa lett. Az 1881. évi párizsi első elektrotechnikai kiállításon az Edison-féle izzólámpavilágítás bemutatójának szervezője, majd az első európai izzólámpavilágítási telepek felépítője Strassbourgban, Antwerpenben és Hamburgban. Később Belgiumban, Hollandiában, Oroszo.-ban, Finno.-ban, Angliában és Algériában működött, majd 1888-ban megkezdte az Athéni Központi Villamos Telep építését s ennek ig.-ja lett. 1894-ben hazahívták Mo.-ra az Általános Villamossági Rt. telepeinek és hálózatának tervezésére és építésére. Ennek vezérig.-jaként működött haláláig. A villamos világítás elterjesztése és általában az elektrotechnikai ipar fejlesztése terén szerzett érdemeiért több hazai és külföldi kitüntetésben részesült. Számos német, angol és francia szakfolyóirat állandó munkatársa, a villamos izzólámpavilágításról szóló első európai könyv szerzője (Bécs, 1885). N. Teslával egy időben kezdett kutatásokat a nagyfrekvenciájú áramokkal kapcsolatban. – F. m. Das Glühlicht, sein Wesen und seine Erfordernisse… (Wien, 1885); Materialien für Kostenvoranschläge elektrischer Lichtanlagen (Wien, 1888); Die elektrischen Motoren mit besonderer Berücksichtigung der elektrischen Strassenbahnen (Wien, 1890); Die elektrischen Verbrauchsmesser (Wien, 1891); Die elektrische Schweissung und Löthung (Wien, 1892); Experimente mit Strömen hoher Wechselzahl und Frequenz (Wien, 1894. N. Tesla előszavával); A füstnélküli város és az ipar (Bp., 1907). – Irod. Straub Sándor: F. I. Az elektrotechnika tudományának és iparának úttörői és fejlesztői Magyarországon (Elektrotechnika, 2. kiad. Bp., 1907. Melléklet); Stromszky Sándor: Várkonyi F. I. (Elektrotechnika, 1929. 21–22. sz.)