Kezdőlap

Fogarasi István (17. sz.): ref. lelkész. Élete ismeretlen. 1648-ban lugosi lelkész. Román nyelvre fordította a Heidelbergi Kátét, mely meg is jelent Gyulafehérváron 1648-ben. A zsoltárokat is lefordította román nyelvre, de ezek nem jelentek meg. – Irod. Juhász István: A reformáció az erdélyi románok között (Kolozsvár, 1940); Tamás Lajos: F. I. kátéja (Kolozsvár, 1942); Mózes András: Az erdélyi román reformáció kátéirodalma (Kolozsvár, 1942).