Kezdőlap

Fogarasi Pap József (Szászváros, 1744. aug. 26.Marosvásárhely, 1784. dec. 17.) tanár, bölcsész. A nagyenyedi kollégium elvégzése után 1769-ben Teleki Sámuel gr. ajánlólevelével Svájcba ment, ahol bölcseleti tanulmányokat folytatott. Svájcból átment Németo.-ba és Utrechtbe, három évig tanult, 1774-ben megszerezte a bölcsészdoktori oklevelet. 1779-ben visszatért Erdélybe és előbb Szászvároson vállalt papi hivatalt, majd Marosvásárhelyen lett a bölcselet és a mennyiségtan tanára. Közvetlenül halála előtt, 1784-ben a budai egy. tanárává nevezték ki. Ő volt az első ref. tanár az egyen. – F. m. Sitne sensus… (Lugduni Batavorum, 1774); Dissertatio philosophica… (Trajecti ad Rh., 1774); Minden asszonyi nemet megékesítő keresztyéni igaz virtusoknak egy tökéletes példája… (gyászvers, Kolozsvár, 1779); Quae est natura moralis libertatis? … (Harlem, 1782); Qua ratione optime demonstrari possit… (Harlem, 1783). – Irod. Benkő József: F. P. J. élete (Kolozsvár, 1785); Makkai Ernő: Adatok F. P. J. életéhez és munkásságához (Kolozsvár, 1944).