Kezdőlap

Folba János (Morvaszentjános, 1880. aug. 31.Bp., 1967. nov. 5.): r. k. tábori vezéresperes, statisztikus. A pozsonyi jogi akad.-n tanult, majd Bécsben folytatott zenei tanulmányokat. A teológiát Esztergomban végezte, ahol 1903. jún. 24-én pappá szentelték. Kistapolcsányban káplán, majd gr. Weinekheim István családjánál nevelő Nagylévárdon. 1909-től Temesváron a Tiszti Nevelő Intézet tanára és a Temesvári Oltáregylet ig.-ja. 1914-1918 között Limanován tábori lelkész. 1918-tól a bp.-i Tiszti Nevelő Intézet tanára, 1923-1926 között tábori esperes Bp.-en. 1926-tól Székesfehérváron a tábori püspökség irodaig.-ja. Előkészítette a m. és nemzetközi nyilvántartású személyazonossági számrendszert. Összegyűjtötte a Mo.-on található katonai anyakönyveket, hazahozatta Bécsből a közös hadsereg Mo.-ot érintő anyagának kb. 14 ezer kötetét. Az egyáz-katonai és nemzetközi anyanyelvi nyilvántartás s a vonatkozó magánjogtörténet szakértője volt. 1940-ben vonult nyugalomba. – M. A tót nyelv vezérfonala (Bp., 1927); Modern történelemszemlélet (Bp., 1942).