Kezdőlap

Fónyad Imre Dezső (Szombathely, 1906. febr. 15.Bp., 1965. jan. 18.): ref. lelkész, egyházi író. Előbb banktisztviselő volt, majd Bp.-en és Svájcban végezte teológiai tanulmányait. Debrecenben bölcsészeti doktorátust szerzett. 1938-tól haláláig monori ref. lelkész. A ref. diákok Soli Deo Gloria Szövetségének főtitkára, diákkonferenciák rendezője, a ref. diákmozgalom egyik vezéralakja. Felelős szerk.-je volt a Mi Útunk c. diáklapnak. Bibliamagyarázatai, elbeszélései az egyházi lapokban jelentek meg.