Kezdőlap

Forgách Ádám, gróf (? , 1601? , 1681 ősze): érsekújvári kapitány, országbíró. ~ Zsigmond nádor és Thurzó Zsuzsanna fia, apjához hasonlóan Habsburg-párti, 1627-ben kir. komornyik és Szécsény kapitánya; 1640-ben grófi rangot kapott. 1644-ben kassai kapitány; márc. 4-én a várost feladta I. Rákóczi György hadainak. 1643. máj.-tól érsekújvári kapitány és dunáninneni főkapitány. 1652. aug. 26-án a nagyvezekényi csatában megverte a nagyvezér seregét, 1663. aug. 6-án Párkánynál csatát vesztett. 1663. szept. 25-én másfél havi ostrom után feladta Érsekújvárt Köprüli nagyvezérnek. Ezért hadbíróság elé állították, de felmentették. 1670-től haláláig országbíró. 1673-ban az alkotmány felfüggesztésekor az Ampringen kormányzó mellé rendelt négy m. tanácsos, 1674-ben a pozsonyi törvényszék bíráinak egyike. Fennmaradt leírása Érsekújvár ostromáról (kiadása: Tört. Tár, 1881); gazdasági utasításai (Tört. Tár, 1891), jelentése Felső-Mo. helyzetéről (1644, bp.-i Egyetemi Kvtár, kézirat). – F. m. Fasciculus sententiarum… (Viennae, 1657).