Kezdőlap

Forgách Balázs (?? , 1386. júl. 25.): 1382-től 1386-ig királynői pohárnokmester. Nyitra vm.-ben birtokos, a Hunt-Pázmán nemzetséghez tartozó családból való. Garai Miklóshoz csatlakozva főszereplője volt a Kis Károly elleni merényletnek, ~ mérte Károlyra a halálos csapást (1386. febr. 7.), de a küzdelemben maga is megsebesült. Tettéért a családjától elkobzott nyitrai Gimes várat és uradalmat kapta jutalmul. A királynők kíséretében a Gara vára körüli vérengzésben ölték meg, levágott fejét elküldték Kis Károly özvegyének Nápolyba.