Kezdőlap

Forgách Ferenc (Buda, 15301535 – Padova, 1577. jan. 19.): humanista történetíró. Paduában tanult. Eleinte Habsburg-párti, I. Ferdinánd alatt nagyváradi püspök, regensburgi követ, tanácsos. 1568-ban János Zsigmond oldalára állott, majd Báthori István kancellárja lett. Utolsó éveit betegen Itáliában töltötte. 1571–75 között írt kortörténeti művében a 16. sz. m. történetét dolgozta fel éles bíráló készséggel. – F. m. De statu rei publicae Hungaricae… commentarii (Kiadta: Majer Fidál, Bp., 1886). – Irod. Sörös Pongrác: F. F. élete (Századok, 1896); Madzsar Imre: Adatok F. F. kortörténelmének kritikájához (Bp., 1901); Ghimesi F. F. (Magy. Tört. Életr. 44. Bp., 1904); Bíró Vencel: F. F. mint történetíró (Kolozsvár, 1908); Pirnát Antal: F. F. (Irod. tört. 1955. 1. sz.)