Kezdőlap

Forgách Ferenc (? , 1566? , 1615. okt. 16.): bíboros, esztergomi érsek. ~ Simon hadvezér fia. Teológiai tanulmányait Rómában végezte. 1586-ban esztergomi kanonok. 1587-ben veszprémi, 1596-ban nyitrai püspök. Mint a mo.-i ellenreformáció egyik vezetője a jezsuitákra támaszkodott, szoros kapcsolatban állt Pázmány Péterrel. A Habsburg-udvar híve volt. 1607-től esztergomi bíboros érsek és Mo. helytartója lett. 1611-ben ~ vezette a nagyszombati zsinatot. Részt vett a Bethlen Gáborral folytatott nagyszombati béketárgyaláson. – Irod. Ackermann Kálmán: F. F. bíboros, esztergomi érsek (Bp., 1918).