Kezdőlap

Forgách János (? ,? , 1301. aug. 27. után): kalocsai érsek. A Hunt-Pázmán nembeli családból származott, kánonjogi doktorátust szerzett. 1273-tól esztergomi kanonok, kir. káplán, 1276-ban kir. kápolnaispán, 1277–78-ban budai prépost, alkancellár, 1278-tól 1301-ig kalocsai érsek, 1290-tól 1301-ig kancellár. III. András híve, ennek halála után Vencel kir.-t támogatta. Az utóbbit ő koronázta meg (1301), amiért a pápai udvar felelősségre vonta. Budán a minoriták templomában temették el. Családja birtokait kir. adományokkal növelte. – Irod. Karácsonyi János: A magyar nemzetségek (II. Bp., 1901); Bártfai Szabó László: A Hunt-Pázmán nemzetségbeli Forgách család története (Esztergom, 1910).