Kezdőlap

Forgách Zsigmond, gróf (? , 1560 előttNagyszombat, 1621. jún. 30.): nádor. Apja ~ Simon. 1583-ban Báthori István lengyel kir. udvarába került. 1603-ig protestáns, ekkor Pázmány Péter hatására katolizált. Birtokait három házassága (Losonczy Katalin, Thurzó Zsuzsanna, Pálffy Katalin) révén jelentősen megnövelte. 1599-ben kir. tanácsos, 1604-ben főpohárnokmester, 1606-ban országbíró, 1611-ben Felső-Mo. főkapitánya, Sáros, Nógrád és Szabolcs vm. főispánja lett. 1611. júl.-tól szept.-ig sikertelen hadjáratot vezetett Erdélybe Báthori Gábor ellen. 1618. máj. 16-tól nádor, 1619-ben színleg a győzelmesen előnyomuló Bethlen Gábor mellé állt, de összeköttetésben maradt II. Ferdinánddal, majd nyíltan átpártolt hozzá. – Irod. Bártfai Szabó László: A Hunt-Pázmán nemzetségbeli F. család története (Esztergom, 1910).