Kezdőlap

Forrai Tiborné, Bánlaki Erzsébet (Magyaróvár, 1923. nov. 30.Bp., 1972. márc. 6.): pszichológus, a pszichológiai tudományok kandidátusa (1965). A bp.-i közgazdasági egy.-en szerzett matematika-számvitel szakos tanári oklevelet 1948-ban, az 1947–48-as tanévben a bp.-i tudományegy. bölcsészettudományi karán pszichológiai tárgyakat hallgatott. 1949-ben pedagógiából egy.-i doktori fokozatot nyert. 1948-tól Pécsett és Bp.-en középisk. tanár. 1962-től az MTA Pszichológiai Intézetének aspiránsaként dolgozott kandidátusi disszertációján, 1965-től az intézet tudományos munkatársa volt. 1965–66-ban az Arany János kísérleti isk.-ban a matematikatanítással, a következő tanévben a longitudinális tanítással kapcsolatos kísérletekben működött közre. A későbbiekben a tanulók egyéni foglalkoztatásának, önálló teljesítményének problémáival foglalkozott. Vizsgálatainak eredményeit szakkönyvekben, pszichológiai és pedagógiai szaklapokban publikálta. – F. m. Iskolai teljesítmény és szorongás (Bp., 1968); Kísérleti módszer az általános iskolai matematikatanításban (Bp., 1968). – Irod. F. T. (Magy. Nemzet, 1972. márc. 10.); F. T. (Pszichológiai Szle, 1972. 2. sz.).