Kezdőlap

Fosztó István (? ,Bágyon, 1778): unitárius lelkész. 1774-től Bágyonban volt pap. Folytatta azt a Historia Ecclesiastica Transilvano-Unitaria c. forrásértékű erdélyi unitárius egyháztörténelmet, amelyet elődje, kénosi Tőzsér János bágyoni pap kezdett írni. A kéziratban maradt művet később lelkészutódai 1840-ig egészítették ki.