Kezdőlap

Fóti Mihály (Perőcsény, 1896. máj. 16.Bp., 1975. máj. 2.): orvos, radiológus, az orvostudományok kandidátusa (1956). 1914–21-ben, megszakítással harctéri szolgálata miatt a bp.-i egy.-en orvosi tanulmányokat folytatott, 1922-ben doktorált. 1923–25-ben Berlinben és Frankfurtban nyert röntgenorvosi kiképzést. 1925-től 1946-ig Békéscsabán gyakorló orvos; 1946-tól 1957-ig a bp.-i Korányi Frigyes és Sándor (Alsóerdősori) Kórház, 1957-74-ben a Gyáli úti (ma Merényi Gusztáv) Kórház röntgenfőorvosa volt. Tagja volt az Orsz. Röntgen- és Sugárfizikai Intézet kollégiumának. Főleg a szabadvezetékes röntgengépek okozta áramütések kérdésével, valamint a gyakorlati röntgendiagnosztika kérdéseivel foglalkozott. E témakörből több szakközleménye jelent meg. – F. m. A fekélybetegség röntgenterápiája. Kísérletes vizsgálatok a határköteg besugárzás hatásmechanizmusához (kandidátusi értekezés, Bp., 1957); Gastroskopia (Friderich Lászlóval, Bp., 1960); Az orvostudományok és az élettan Nobel-díjasai (1921–1973). (Bp., 1974). – Irod. Végh József: F. M. (Magy. Radiologia, 1975. 4. sz.); Bugyi Balázs: F. M. (Orvostörténeti Közl., 1976. 1. sz.).