Kezdőlap

Földes Béla, 1881-ig Weisz (Lugos, 1848. szept. 25.Bp., 1945. jan. 18.): közgazdász és statisztikus, miniszter, egyetemi tanár, az MTA tagja (l. 1893, r. 1901, t. 1933). Tanulmányait befejezve 1872-ben a fővárosi statisztikai hivatal ig. helyettese. 1873-ban a bp.-i kereskedelmi ak.-án a kereskedelemtörténet tanára. 1874-ben a bp.-i egy. magántanára. 1879-ben a nagyváradi jogak. tanára, de 1880-tól már ismét a bp.-i kereskedelmi ak.-ra került mint a nemzetgazdaságtan és pénzügytan r. tanára. 1882-ben a bp.-i egy.-en a statisztika rk., 1889-től r. tanára, majd 1892-től Kautz Gyula helyére került a nemzetgazdaságtani és pénzügytani tanszékre. Az 1876. évi Bp.-en tartott nemzetközi statisztikai kongresszus titkára. 1885-ben az Institut International de Statistique, 1891-ben a British Economic Association tagja. 1905-ben függetlenségi programmal ogy.-i képviselő, majd 1909-ben a Justh-párthoz csatlakozott. 1917. aug. 18-tól 1918. máj. 8-ig átmenetgazdasági tárca nélküli miniszter. Elméleti nézeteire a reakciós német történelmi isk. volt hatással, értékelmélete eklektikus. Gazdaságstatisztikai munkái sok értékes adatot tartalmaznak. – F. m. A socialis kérdésről (Pest, 1870. Lugossy Béla néven); A munkásmozgalom legújabb iránya (Bp., 1873); Bevezetés a gazdaság történetébe (Bp., 1878); Takarékpénztáraink reformja (Bp., 1879); A nemzetgazdaságtan és pénzügytan vezérfonala (1900); Az államháztartástan (Bp., 1900); A szocializmus fejlődése napjainkig (Bp., 1903); A szocializmus (I–II. Bp., 1910); A nemzetközi kereskedelem elméletéhez (Bp., 1915); Társadalmi gazdaságtan (II. Bp., 1917); Ricardo, különös tekintettel a háborús közgazdaság kérdéseire (Bp., 1919); Finanzwissenschaft. (Bp., 1920); Volkswirtschaftliche und sozialpolitische Untersuchungen (Jena, 1927); A szociális igazság felé (Bp., 1936).