Kezdőlap

Földes Éva (Szombathely, 1914. júl. 6.Balatonalmádi, 1981. júl. 9.): sporttörténész, neveléstörténész, a történettudományok kandidátusa (1956), a neveléstudományok doktora (1963). Férje Elekes Lajos történész. 1937-ben a Kir. Magy. Pázmány Péter Tudományegy.-en francia-olasz-latin középisk. tanári oklevelet és bölcsészdoktorátust szerzett. 1945-től 1949-ig a Jövendő és az Asszonyok c. lapoknál újságíró, 1948-ban a londoni olimpián A fiatalság forrása c. művével a művészeti versenyek 4. helyezettje. 1949-től 1954-ig a Testnevelési Főisk. (TF) tanára, a sport- és a neveléstörténet előadója, 1954-től 1957-ig a Sport Lap- és Könyvkiadó Vállalat lektora, 1957-től 1972-ig a Gyógypedagógiai Tanárképző Főisk. tanára, 1972-től az MTA Pedagógiai Kutatócsoportjának tudományos tanácsadója, a Magyar Pedagógia c. folyóirat szerkesztő bizottságának tagja, a Magy. Pedagógiai Társ. elnökségi tagja, az MTA Pedagógiai Bizottságának és Neveléstörténeti Albizottságának tagja, a Tudományos Minősítő Bizottság Pedagógiai Szakbizottságának tagja. Vízibaleset áldozata lett. – F. m. Kossuth Zsuzsanna. A magyar szabadságharc ismeretlen hősnőjének élete és levelei (Szabó Emmával, Bp., 1944); Testnevelés- és sporttörténet (1-3., TF jegyzet, Bp., 1952, 1953); Az úszás mesterei (Bp., 1954); Fejezetek a magyar testnevelés történetéből (TF-tankönyv, Bp., 1956); A korai utópista szocialisták pedagógiai nézeteiről (Bp., 1958); A sport történetéből (Bp., 1959); Népoktatási, népnevelési törekvések a korai antifeudális népi forradalmi mozgalmakban (Bp., 1964); Comenius and Hungary (szerk. Mészáros Istvánnal, Bp., 1973); A magyar testnevelés és sport története (Kun Lászlóval, Kutassi Lászlóval, Bp., 1977, 1982, átdolg. Bp., 1989).