Kezdőlap

Földes Iván (Soroksár, 1914. ápr. 8.Pécs, 1983. szept. 4.): jogász, egyetemi tanár, az állam- és jogtudományok kandidátusa (1961). 1936-ban végzett a bp.-i tudományegy. jogi karán. 1934-46-ig ügyvédjelölt, majd ügyvéd. 1946-47-ben az Igazoló Bizottságok Központi Titkárságának főtitkárh.-e. 1948-ban a Népbíróságok Orsz. Tanácsában tanácstag, bíró. 1948. dec.-től dolgozott a Földművelésügyi Min.-ban, 1950-1959 között a jogügyi osztály élén állt; jelentős szerepe volt a földjogi és mezőgazdasági termelőszövetkezeti jog alapvető fontosságú jogszabályainak (pl. az első átfogó termelőszövetkezeti szabályozás: 1959. évi 7. sz. tvr.) előkészítésében. 1951. szept.-étől az Eötvös Loránd Tudományegy. (ELTE) jogi karának meghívott előadója, majd másodállású tanszékvezetője volt 1954-ig. 1959-től a pécsi tudományegy. jogi karán egy.-i docens. 1966-ban egy.-i tanárrá nevezték ki. Számos földjogi és mezőgazdasági termelőszövetkezeti jogi – köztük az első hazaiak – tankönyvnek és jegyzetnek voltszerzője, ill. társszerk.-je. – F. m. A termelőszövetezetek állami irányítása (Bp., 1962). – Irod. Dr. F. I. (Magy. Jog, 1983, 11. sz.); Veres József F. I.-ra emlékezünk (Jogtud. Közl., 1984. 1. sz.).