Kezdőlap

Földes László (Arad, 1922. jún. 26.Kolozsvár, 1973. jan. 10.): kritikus, szerkesztő, tanár. Filozófiát és lélektant hallgatott a kolozsvári tudományegy.-en. Aradon a rendőrség letartóztatta s a zsilvásárhelyi (Tîrgu Jiu) internálótáborba vitték (1944). 1945 után Gaál Gábor tanítványa, majd tanársegéde a kolozsvári Bolyai Tudományegy.-en. 1947-től ugyanott adjunktus, utóbb az esztétika előadó tanára a Gh. Dima Zeneművészeti Főisk.-n és az I. Andreescu Képzőművészeti Főisk.-n. Egyidejűleg az Áll. Irodalmi és Művészeti Kiadó kolozsvári szerkesztőségének vezetője (1949–56), ezt követően a romániai írószövetség lapjának, a kolozsvári Útunknak. főszerk.-je (1956–58), 1970 őszétől haláláig főszerkh.-e. Alapító tagja volt A Hét c. társadalmi, politikai, művelődési hetilap szerkesztőségének; a magyar irodalmi élet szervezője volt. Megkapta a Románia Szocialista Köztársaság érdemkeresztjét és érdemérmét. – M. A lehetetlen ostrom (bírálatok, cikkek; Bukarest, 1968). – Irod. Huszár Sándor: F. L., a kritikus ostroma (Útunk, 1968); V. Szendrei Júlia: A lehetetlen ostroma (Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, 1969); F. L. (A Hét, 1973. jan. 12.); F. L. (Útunk, 1973. jan. 19.); Páskándi Géza: F. L. füve (Kortárs, 1978. 8. sz. 12.).