Kezdőlap

Földvári Ferenc (Bp., 1895. aug. 25.Bp., 1981. febr. 19.): orvos, bőrgyógyász, egyetemi tanár, az orvostudományok kandidátusa (1951). 1913-ban iratkozott be a bp.-i egy. orvosi fakultására, és 1919. jún.-ban nyerte el orvosi oklevelét. 1919 második felében néhány hónapot az egy.-i Kórbonctani Intézetben töltött, majd 1920. jan. 6-án lépett az egy.-i Bőr- és Nemikórtani Klinika szolgálatába. 1920. szept.-től díjtalan gyakornok, 1923. szept.-től díjas gyakornok, 1924. szept.-től díjas gyakornok, fizetéstelen tanársegéd, 1925. szept.-től fizetéses tanársegéd. Tudományos működése alapján 1936. febr. 8-án a „Bőrgyógyászati therápia” c. tárgykörből magántanári képesítést nyert. 1936. szept. 1-jén fizetéses tanársegédi minőségben a fizetéstelen adjunktusi címet nyerte el. Nékám Lajos egy.-i tanár 1938. júl. 1-jén történt nyugdíjba vonulása után átmenetileg a tanszék vezetésével bízták meg. 1939. nov. 4-én állásától megvált. 1945. ápr. 4-én újból fizetéstelen adjunktus lett, majd 1946. ápr. 5-ével egy.-i tanárrá és a bp.-i Bőr- és Nemikórtani Klinika ig.-jává nevezték ki. 1967-ben vonult nyugdíjba. Kutatási területe a bőr hólyagos megbetegedései, a mély gombás fertőzések, a nemi betegségek és főképpen a szifilisz különböző vonatkozásai. Több mint száz dolgozata jelent meg, mintegy fele idegen nyelven. Munkásságához fűződik a venereás megbetegedések, különösen a szifilisz teljes visszaszorítása és fékentartása a 60-as években hazánkban. 1952-től vezette az Orsz. Bőr- és Nemikórtani Intézetet is. A szakcsoport elnöke volt és szerk. bizottsági tagja a szakcsoport tudományos lapjának. Az MTA Biológiai és Klinikai Bizottságában mint referens működött, és az Akadémia szakbizottságának elnöke volt. Tagja volt az Igazságügyi Orvosi Bizottságnak. 21 éven át vezette az ország legjelentősebb dermato-venerológiai intézményét és 19 évig elnöke volt a Magy. Dermatológiai Társ.-nak. 1967-ben a Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina tagjává választották. Tagja volt több külföldi társ.-nak és tudományos lap szerk. bizottságának. A helsinki egy. orvosi fakultása 1966-ban Honoris Causa Doctorrá avatta. – Irod. Pastinszky István: Laudáció F. F. prof. 80. születésnapján (Bőrgyógyászati és venerológiai Szle, 1975. 51. sz.); Rácz István: Dr. h. c. F. F. 1895-1981 (Bőrgyógyászati és Venerológiai Szle, 1981. 57. sz.).