Kezdőlap

Földváry Antal (Görgeteg, 1915. márc. 25.Debrecen, 1949. szept. 10.): református lelkész. A gimn.-ot Kecskeméten végezte, 1934-ben érettségizett. Teológiát Bp.-en tanult (1934-38), majd a bp.-i tudományegy. bölcsészettudományi karán doktorátust szerzett (1940). Segédlelkész volt Bp.-en több egyházközségben, valamint Kecskeméten (1938-42), lelkész Kölesden (1942-49). Az egyháztörténet területén munkálkodott. Több műve kéziratban maradt. – F. m. A magyar református egyház és a török uralom (Bp., 1940); Augustinus: Az Isten városáról (I-II. Bp., 1942-43; kéziratban a teljes műfordítása elkészült). – Irod. f. p.: F. A. (Ref. Egyház, 1949. 15. sz.).