Kezdőlap

Földváry Gábor (Domony, 1787. máj. 11.Tass, 1854. máj. 6.): Pest vármegye alispánja (1832–1836), utóbb főispáni helytartója. Tevékenyen részt vett a pesti Nemzeti Színház, valamint a vakok intézetének létrehozásában. 1832 őszétől a Játékszíni Küldöttség elnöke. Fáy András mellett szerepe volt az első takarékpénztár létrehozásában is. 1843–46 között Csongrád vm. főispánja, 1847-ben Pest vm. adminisztrátora. 1848-ban visszavonult birtokára. – Szi. Vas Gereben: Egy alispán (r., Pest, 1858).