Kezdőlap

Földváry László (Kunszentmiklós, 1838. jún. 24.Váchartyán, 1921. dec. 30.): ref. lelkész, történetíró. A teológiát Kecskeméten végezte. 1881-től lelkész Váchartyánban. A 60-as évek közepétől számos cikke, értekezése jelent meg politikai, szépirodalmi, egyházi lapokban. – M. Százados ünnepi beszéd (Bp., 1886); Szegedi Kis István élete s a Tisza-Duna mellékeinek reformációja (Bp., 1894); Adalékon a dunamelléki ev. ref. egyházkerület történetéhez (I–II. Bp., 1898). – Irod. Zoványi Jenő Cikkei… (1940).