Kezdőlap

Förster Jenő (Szepesolaszi, 1879, dec. 30.Bp., 1919. nov. 22.): levéltáros, történész. Mint az Eötvös-kollégium tagja a bp.-i egy. bölcsészkarán, majd Berlinben és Párizsban végezte tanulmányait. Ezután 1919-ig Lőcsén Szepes vm. levéltárosa. 1919-ben az Országos Levéltárban nyert beosztást. A Szepesmegyei Történelmi Társulatnak nyolc éven át titkára, a Közlemények Szepesvármegye múltjából c. folyóirat alapítója, majd szerk.-je. Ebben számos írása látott napvilágot. Kiadta másokkal Hain Gáspár Lőcsei Krónika (I–III. Lőcse, 1911–13) c. munkáját. – M. A szepesi nemesi hadak felkelése 1809-ben (Közl. Szepesvármegye Múltjából, 1909); Szepesvármegye a tatárjárás előtt (Közl. Szepesvármegye Múltjából, 1916).