Kezdőlap

Frangepán Ferenc, gróf (? , 1540 körülVarasd, 1573): horváto.-i nagybirtokos főnemes. Részt vett a török elleni harcokban. Szigetvár 1566-i ostroma alatt seregével Miksa főhg., a későbbi I. Miksa parancsnoksága alatt Győrnél táborozott s tétlenül nézte a vár elestét. 1567-ben horvát bán lett; ebben a minőségben számos csatát vívott a törökkel, 1571-ben Boszniába is betört.