Kezdőlap

Frangepán Ferenc, gróf (? ,Pozsony, 1543): főpap és diplomata. Előbb Ferenc-rendi szerzetes, majd 1528-tól pápai engedéllyel kalocsai érsek. 1538-tól egri püspök is. A római Araceli kolostorban élt, s a mohácsi csatavesztés hírére a pápa küldte Szapolyai János kir. mellé, akinek ettől kezdve mindvégi egyik bizalmas tanácsadója. A törökbarát politika meggyőződéses híve, jelen volt, amikor János király Szolimán szultán elé járult Mohácson. 1527-ben Szapolyai követe a lengyel kir. által egybehívott olmützi békekonferencián. 1536-ban és 1537-ben I. Ferdinándnál, 1538-ban V. Károly császárnál járt követségben. Kiábrándulva a török szövetségből, egyik fő mozgatója volt a Szapolyai és Ferdinánd közti váradi béke megkötésének. János halála után Ferdinándhoz állt, 1541-ben Mo. követe a regensburgi birodalmi gyűlésen. – Irod. Sörös Pongrácz: F. F. (Századok, 1917.)