Kezdőlap

Frank László (Kaposvár, 1907. dec. 22.Bp., 1979. szept. 16.): ügyvéd, 1925-ben érettségizett. Ezt követően egy ügyvédi irodában írnokként dolgozott, s közben jogi tanulmányokat folytatott. 1929-1933 között ügyvédjelölt Kaposvárott és Bp.-en, 1934-től ügyvéd volt. 1942-től 1944 nov.-éig (szökéséig) munkaszolgálatot teljesített. 1945. ápr. végén, máj. elején az általa szervezett kaposvári népügyészség vezetője. Bp.-en a Szálasi-perben Kovarcz Emil ügyében képviselte a vádat. 1948 febr.-jában a Népbíróságok Orsz. Tanácsának (NOT) bírája lett. 1950-ben a NOT megszűnésével a Bp.-i Főállamügyészséghez került főállamügyész-h.-i minőségben, majd a Legfőbb Államügyészséghez rendelték. 1951. aug.-tól 1956. jan. 15-ig a Pestmegyei, majd a Bp.-i Fővárosi Bíróságnál tanácsvezető bíró. 1956. jan. 28-tól haláláig a Bp.-i Ügyvédi Kamara tagja. Regényt írt Szálasi Ferencről: Zöld ár (Bp., 1975).