Kezdőlap

Frankfordinus, Bartholomeus Pannonius (? , 1490 körül? , 1522 után): drámaíró, költő. Szatmári György pécsi püspök humanista köréhez tartozott. Családja talán Frankfurtból származott. A bécsi egy.-en tanult. 1517-ben Budára jött. Bécsben 1516–1521 között, valószínűleg 1519-ben jelent meg Comoedia Gryllus c. komédiája és ezzel egy könyvben dialógusa: Inter Vigilantiam et Torporem dialogus. Valószínűleg ő fordította a Bécsben 1516-ban megjelent Batrachomyomachiat is. Munkáit Vargha Anna adta ki (Bp., 1945). – Irod. Hegedűs István: Analecta nova ad historiam renascentium in Hungaria litterarum spectantia (Bp., 1903); Kardos Tibor: A magyar vígjáték kezdetei (Kodály Zoltán emlék könyv, Bp., 1953); Kardos Tibor: A magyarországi humanizmus kora (Bp., 1955); Régi Magyar Drámai Emlékek (szerk. Kardos Tibor, Bp., 1960).