Kezdőlap

Frankovith Gergely, Frankovics (16. sz.): orvosdoktor; kora füvészetének ismerője. Életéről közelebbit nem tudunk. Hasznos és fölötte szükséges könyv az Isten fiainak… testi épületökre (Monyorókerék, 1588) c. munkájában a serapiumkenet leírásában mintegy 60 Mo.-on előforduló gyógynövény m. nevét közli. Valószínűleg kapcsolatban állt Beythe Istvánnal. – Irod. Borsa Gedeon: F.. G. (Orsz. Orvostört. Közl. 1956. 3. sz.)