Kezdőlap

Franzenau Ágoston (Kolozsvár, 1856. szept. 2.Rákospalota, 1919. nov. 19.): paleontológus, mineralógus, az MTA l. tagja (1896). A bp.-i műegy. elvégzése után, 1877-ben a műegy. ásvány-földtani tanszékén tanársegéd, 1883-ban az MNM ásvány-földtani osztályának segédőre, 1894-ben múzeumi őr, 1902-ben az ásvány- és őslénytani osztály ig. őre, 1918-ban pedig ig.-ja lett. Elsősorban a mo.-i fosszilis foraminiferák vizsgálatával szerzett tudományos érdemeket, de jelentősek kristálytani kutatásai is. – F. m. Kristálytani és optikai vizsgálatok az aranyi hegyi amphibolon (Bp., 1882); Leckés felső mediterrán faunájáról (Bp., 1885); Adatok Leckés faunájához (Bp., 1894); A hunyadmegyei Kis-Almás néhány ásványa kristálytani tekintetben (Bp., 1894); Kristálytani vizsgálatok az esztergomi Kis-Strázsahegy kalcitjáról (Bp., 1907); A magyarországi kalcitokról (Bp., 1907). – Irod. Zimányi Károly: F. Á. levelező tag emlékezete (MTA Emlékbeszédek, XXI. Bp., 1930); Majzon László–Tokody László.: Zum Gedenken an A. F. aus Anlass der hundertsten Wiederkehr seines Geburtstages (Bp., 1956).