Kezdőlap

Freund Mihály (Bp., 1889. máj. 25.Bp., 1984. jún. 12.): vegyészmérnök, egyetemi tanár, a kémiai tudományok doktora (1952), az MTA tagja, (l. 1948, r. 1954), Kossuth-díjas (1950). 1911-ben szerzett vegyészmérnöki oklevelet a bp.-i műegy.-en, 1911-12-ben Karlsruhéban folytatott ösztöndíjasként tanulmányokat Engler professzornál. 1914-24-ig a Magyar Petróleumipari Rt.-nél dolgozott mint laboratóriumi vegyész, később mint üzemvezető főmérnök. 1924-46-ig önálló szakértő-tanácsadó mérnök a kőolaj- és szénfeldolgozó iparban. Emellett a műegy.-en külső munkatársként előadásokat tartott. 1946-ban magántanárrá, 1950-ben egy. rk. tanárrá, 1964-ben c. egy.-i tanárrá nevezték ki. 1948-ban létrehozta a Magyar Ásványolaj- és Földgáz Kísérleti Int.-et. 1969-ig volt az int. ig.-ja, de haláláig részt vállalt annak minden tevékenységében. – 1934-ben világviszonylatban is elsőként vetette fel a cseppfolyósított földgáz szállításának lehetőségét. Mo.-on elsőként foglalkozott a motor kenőolajok fékpadi és üzemközbeni vizsgálatával, valamint adalékolásával. Későbbi kutatásainak középpontjában a metán parciális oxidációja, az oxo-szintézis hazai megvalósítása, a benzinpirolízis nyersanyagainak s melléktermékeinek vizsgálata állott. A Kémiai technológia (Bp., 1961) és a Kőolajparaffinok (Bp., 1973) c. monográfiák társszerzője. – Tagja volt az MTA Műszaki Kémiai Biz.-nak és Szerves Kémiai Biz.-nak, valamint több külföldi tudományos egyesületnek. A Magyar Kémikusok Egy. örökös elnöke volt. Munkásságát több érdemrenddel és Wartha Vince-emlékéremmel (1959) ismerték el. 1984-ben a Magy. Népköztársaság Babérkoszorúval Ékesített Zászlórendjét vehette át. Övé volt hazánkban a legelső műszaki doktori vasdiploma (1978). – F. m. A repülőbenzin (Bp., 1942); Az ásványolaj ipar legújabb gyártási módszerei (Bp., 1947); A földgáz (Bp., 1951); Paraffinféleségek (Bp., 1952); A kőolaj (Bp., 1954). – Irod. Csűrös Zoltán: F. M. 80 éves (Kémiai Közl., 1969); F. M. akadémikus könyveinek, szakmunkáinak… kivonatos jegyzéke (Veszprém, 1970); Beck Mihály: F. M. akadémikus 90 éves (Kémiai Közl., 1979); Csikós Rezső: F. M. (M. Kém. Lapja, 1984. 10. sz.); Hardy Gyula: F. M. (Magy. Tud., 1985. 2. sz.); Kovács Gy. István: A magyar vegyészet arcképcsarnoka II. (Várpalota, 1987).