Kezdőlap

Fricsay Richárd (Kremsier, Cseho., 1867. márc. 27.Bp., 1945. márc. 16.): karmester. Kremsierben és Olmützben tanult. ~ Richárd apja. A kremsieri isk. tanára és a Thonet-gyár tisztviselője volt. 1897-től a közös hadsereg katona-karmestere. Székesfehérvárott megszervezte a filharmóniát és megalapította a zeneisk.-t. 1912-ben Nagyváradon működött. 1913–1934-ben az 1. honvéd gyalogezred zenekarának ig. karnagya. Bp.-en 1902-ben m. állampolgárságot szerzett. Zenekarával több ízben szerepelt külföldön is (Bayreuth, Szófia, Konstantinápoly stb.). Nevezetes mint az Osztrák–Magyar Monarchia katonazenekarainak megszervezője. – M. tánczenék (Gavott, Erzsébetkeringő), indulók (Veni, vidi, vici stb.), átiratok fúvószenekarra stb. – Irod. Germanus Gyula: A félhold fakó fényében (Bp., 1957).