Kezdőlap

Fridli Rezső (Farád, 1885. jún. 7.Bp., 1947. szept. 2.): gyógyszerész. 1905-ben szerzett a bp.-i tudományegy.-en vegyészi oklevelet, majd 1911-ben doktorált. Az I. világháborúban katona volt. Ezt követően a bp.-i tudományegy.-en Winkler Lajos mellett tanársegéd, majd adjunktus. 1922-ben a gyógyszerészi oklevelet is megszerezte. 1925-ben az Orsz. Bírósági Vegyészeti Intézet ig.-ja lett, s éveken át szerk. az intézet évkönyvét. 1939-ben habilitálták egy.-i magántanárrá. – F. m. A 3. Magyar gyógyszerkönyv kémiai részének magyarázata (Winkler Lajos előadásai nyomán, 3. jav. kiad., Bp., 1923); Toxikus vegyületek (Bp., 1939). – Irod. F. R. (Gyógyszerészi Szle, 1939. 27. sz.).