Kezdőlap

Fried Jenő (Nagyszombat, 1900. márc. 13.Brüsszel, 1943. aug. 17.): politikus, újságíró. 1919-ben Kassára menekült, ahol a Kassai Munkás belpolitikai rovatának vezetője, 1924-től főszerk.-je, 1927-ben a Vorwärtz szerk.-je volt. 1929-ben a SZU-ba költözött és 1931-ig a Komintern apparátusában a Kun Béla vezette Agitációs és Propagandaosztályon dolgozott. 1931-ben Franciao.-ba utazott, ahol 1939-ig a Kominternt képviselte a Francia Kommunista Párt mellett. Nagy szerepe volt a népfront eszméjének elfogadtatásában. 1938-ban Alpári Gyulának segédkezett az Inprekorr szerkesztésében. 1939-ben a Komintern képviselőjeként Belgiumba költözött, ahol a Le Monde főszerk.-jeként dolgozott. Tisztázatlan körülmények között meggyilkolták. – Irod. Botka Ferenc: Kassai Munkás 1907-1937 (Bp., 1969); Philippe Robrieux: Histoire intérieur du Parti Communiste 1920-1945 (Paris, 1980); S. Courtois-A. Kriegel: Eugen Fried (Paris, 1987); Nagy Csaba: A belgiumi ellenállási mozgalom ismeretlen magyar mártírja (Magy. Nemzet, 1984. okt. 17.).