Kezdőlap

Friedmann Dénes (Bp., 1903. máj. 25.Auschwitz, 1944. júl.): rabbi, judaikakutató. A bp.-i tudományegy.-en bölcsészdoktorrá (1925), az Orsz. Rabbiképző Intézetben rabbivá avatták (1927). 1927-től haláláig újpesti főrabbi, 1939-től a Rabbiképző Intézet teológiai tanára volt. Szerk. a Magyar Zsidó Szemle c. folyóiratot s annak mellékleteit, az Orsz. Rabbiképző Intézet Jubileumi Emlékkönyvét (Bp., 1927), a Hevesi Simon- (Bp., 1934) és a Kohn Sámuel-emlékkönyvet (Bp., 1941), munkatársa volt a Jüdisches Lexikonnak, a Magyar Zsidó Lexikonnak és a Révai Nagylexikonnak. A fasizmus idején családjával együtt deportálták, majd meggyilkolták. – F. m. Alphabetum Siracidis (doktori értekezés Bp. 1926); A zsidó történetírás irányelvei (IMIT Évkönyv, 1930); Az újpesti Venetianer Lajos Izr. Közművelődési Egyesület története (Bp., 1937); A zsidó történetírás új útjai (Bp., 1943); A zsidó történelem és irodalom kis tükre (Bp., 1943). – Irod. Wassermann Jenő: Dr. F. D. irodalmi munkássága (Bp., 1943). – Szi. Vihar Béla: Az isten halála (vers, Egy katona megy a hóban, Bp., 1978).