Kezdőlap

Friedmann Ernő (Bp., 1883. okt. 1.német koncentrációs tábor, 1944): ügyvéd, egyetemi tanár. Hazai jogi tanulmányok után 1908-tól ügyvédi gyakorlatot folytatott, 1911-től a vallás- és közoktatásügyi min.-ban teljesített szolgálatot, ahol a jogi oktatás reformkérdéseivel foglalkozott. 1912–17 között a kassai jogak.-a tanár (római jog), 1917-től 1920-ig a bp.-i műegy. tanára, utána ismét bp.-i ügyvéd. 1933–39-ben a Magyar Hírlap felelős szerk.-je volt. 1944-ben a németek elhurcolták. – M. Büntetendő cselekmény és közveszélyesség (Bp., 1908); A határozatlan tartamú ítéletek (Bp., 1910).