Kezdőlap

Friedrich László (Bp., 1892. márc. 25.Bp., 1958. nov. 6.): orvos, belgyógyász, az orvostudományok doktora (1958). A bp.-i egy.-en 1914-ben orvosdoktori oklevelet szerzett. 1912–1919-ben az egy. kórbonctani intézetében működött. 1920–23-ban Berlinben, majd Frankfurtban asszisztens Bergmann professzor mellett. 1923-tól az Országos Társadalombiztosító Intézet (OTI) központi gyomor- és bélosztályának vezetője. 1945-től a Korányi Kórház főorvosa, 1946-ban egy.-i magántanári képesítést nyert, 1956-tól a Balassa Kórház főorvosa. Jelentős tevékenységet fejtett ki az emésztőszervi betegségek klinikumával és a gasztroszkópia gyakorlati megvalósításával kapcsolatosan. – F. m. Gastroskópia (átdolgozta és sajtó alá rendezte Fóti Mihály, Bp., 1960; román–m. közös kiadásban is). – Irod. Fornet Béla: F. L. (Orv. Hetil. 1958. 47. sz.)