Kezdőlap

Frim Antal (Körmend, 1855. máj. 28.? , ? ): gyógypedagógus. ~ Jakab öccse. Bp.-en szerzett tanítói oklevelet, majd fővárosi elemi isk.-ban tanított. Közben az országos siketnémák intézetében megismerkedett a fogyatékos gyermekek nevelésével, s feleségével, a gyógypedagógus Schwarz Reginával 1885-ben a siketnémák számára isk.-t alapított. 1889-ben ~ a váci siketnémák intézetében szakvizsgát tett, és isk.-ja nyilvánossági jogot kapott. Cikkei az Izraelita Tanügyi Értesítőben, 1888-tól isk.-ja értesítőjében jelentek meg.