Kezdőlap

Frivaldszky Imre (Bacskó, 1799. febr. 6.Jobbágyi, 1870. okt. 19.): zoológus, botanikus, az MTA tagja (l. 1833, r, 1838). 1814-ben elkísérte Kitaibel Pált, majd Sadler Józsefet hegyaljai gyűjtőkirándulásain. Már ekkor felébredt az érdeklődése a természettudományok iránt. 1814–15-ben Kassán bölcseleti, 1816-tól Pesten orvosi tanulmányokat folytatott, 1823-ban a pesti egy.-en orvosdoktor lett, de tanulmányai közben is főleg zoológiai és botanikai kutatásokat végzett. 1822-ben már az MNM Állattárában segédőr. Fiatalabb éveiben a botanika, később a zoológia, főleg az entomológia érdekelte. Tíz évig kutatta Mo. rovarait és csigáit. 1833–45 között több expedíciót szervezett a Balkán faunájának kutatására. 1846-ban maga is gyűjtött a Balkánon és Töröko.-ban. Hazafelé bejárta D-Itáliát. 1841-ben részt vett a Természettudományi Társ. megalapításában. Számos hazai és külföldi tudományos társ. választotta tagjai sorába. A Haberlea új genusz felfedezésével kapcsolatos cikkei az MTA Évkönyvében jelentek meg 1836–40). Kéziratban maradt munkáit az OSZK kézirattárában őrzi. – F. m. Javaslat a természettudományok hazánkban felvirágoztatása ügyében (Pest, 1844); Jellemző adatok Magyarország faunájához (Pest, 1870, az MTA nagyjutalmát kapta érte). – Irod. Nendtwich Károly: F. I. életrajza (Pest, 1872); Szilády Zoltán: A két F. (A biológia magyar úttörői, Bp., 1925); Rapaics Rajmund: A magyar biológia története (Bp., 1953); Allodiatoris Irma: F. I. (Élővilág, 1963. 6. sz.)