Kezdőlap

Frivaldszky János (Rajec, 1822. jún. 17.Bp., 1895. márc. 29.): zoológus, az MTA tagja (l. 1865, r. 1873). Tanulmányait a pesti Mérnöki Intézetben végezte, de már 1843-tól dolgozott nagybátyja, Imre mellett s részt vett az általa szervezett expedíciókban is. 1848-ban megszerezte a mérnöki oklevelet, de gyakorlatot nem folytatott. 1852-ben az MNM Állattárának segédőre, 1870-ben ig. őre. Fáradhatatlan gyűjtőmunkájának eredményeként igen sok ízeltlábú fajjal gazdagodott az állattár gyűjteménye. Működési területe a faunakutatás volt, ezen belül főleg a rovarokkal foglalkozott. Több rovarfajt róla neveztek el. Ő volt a mo.-i barlangok első kutatója, ugyancsak ő készítette az első madárösszefoglalást is. Számos cikke jelent meg hazai és külföldi szakfolyóiratokban Több mo.-i és külföldi tudományos társ.-nak és ak.-nak tagja. – F. m. A magyarországi egyenes röpüek magánrajza (Pest, 1867); Adatok a magyarhoni barlangok faunájához (Mathem. és term. tud. Közl., 1865); Madarak és rovaron (Budapest és környéke… c. munkában, Bp., 1879); Aves Hungariae (Bp., 1891). – Irod. Horváth Géza: Emlékbeszéde F. J.-ról (Akad. Ert. VIII. 1897).