Kezdőlap

Fronius Mátyás (Brassó, 1522. febr. 28.Brassó, 1588): Brassó városi tanácsos. 1543-tól Luther és Melanchton tanítványa a wittenbergi egy.-en. 1545–46-ban rektor a brassói gimn.-ban. 1545-től 1569-ig városi jegyző és tanácsos, 1573-tól városkapitány. Összeállította a szászokra vonatkozó törvények gyűjteményét, amelyet Báthori István erdélyi fejedelem s lengyel kir. 1583-ban megerősített. Ez a szászok első írott törvénye, amely 1853-ig volt érvényben. – M. Statuta Jurium Municipalium Saxonum in Transsylvania… (Coronae, 1583). – Irod. Bod Péter: Magyar Athenas (Nagyszeben, 1766).