Kezdőlap

Fuchs Albert (Lőcse, 1808. ápr. 8.Pozsony, 1894): természettudományi író. ~ Károly matematikus apja. Bécsben csillagászatot, Göttingenben mennyiségtant hallgatott. 1837-ben az eperjesi, 1846-tól a pozsonyi líceum matematika- és fizikatanára, utóbb ig.-ja. Előadásait m. és német nyelven tartotta. Természettan elemei c. munkája a legelső m. nyelvű tankönyvek egyike. Tanulmányai a Magyarhoni Természetbarátban, a pozsonyi Verhandlungen für Naturkunde és Fresenius Zeitschrift für Analitische Chemie-jében jelentek meg. – F. m. Természettan elemei (Kassa, 1845); Ázsiának földrajza (Pozsony, 1853); Populäre naturwissenschaftliche Vorträge (Pozsony, 1858). – Irod. Bendefy László: F. Károly kézirati hagyatéka (MTA Műsz. Oszt. Közl. Bp., 1964).