Kezdőlap

Fuchs Emil (Várpalota, 1830. márc. 25.Bp., 1896. aug. 24–27. között): kertész. Gimn. tanulmányait abbahagyva uradalmi kertészetekben sajátította el a kertészeti szakismereteket. Az új esztergomi prímási palota parkírozási munkáinak befejeztével 1865-ben Pest főkertésze lett. A fejlődő várost parkokkal, fasorokkal ültette be; az elhanyagolt Városligetet korszerűsítette. Nagy gondot fordított a város körül elterülő erdőöv létesítésére is. Elsősorban a fák és cserjék szaporításával, azok ökológiai igényeivel foglalkozott. Több hazai kertészeti szaklapnak volt a munkatársa, több tankönyv szerzője. – M. Vezérkönyv a gazdasági fanevelés, szaporítás és rendezés, valamint a kiültetett fák évenkénti kezeléséről (Pest, 1864); A fővárosi városliget, annak környéke és a beltelki fasorok (Bp., 1882). – Irod. Fekete József: idősb. F. E. (Kertészeti L. 1896); Gillemot Vilmos: F. E. (A Kert, 1896.)