Kezdőlap

Fuchs Károly Henrik (Pozsony, 1851. j ún. 5.Pozsony, 1916. jan. 10.): matematikus, fizikus. ~ Albert fia. Tanulmányait a bécsi egy.-en végezte, hol többek között Petzval József tanítványa volt. Tanári oklevelének megszerzése után (1877) visszatért Mo.-ra, hol Sopronban, majd az ország több középisk.-jában tanított. 1895–96-ban Eötvös Loránd mellett kutatott a kapillaritás törvényeinek felderítésében. 1901-től mint nyugdíjas Pozsonyban a tudománynak élt. Sokirányú munkásságából kiemelkedőek a földi és légi fotogrammetria terén végzett elméleti kutatásai és gyakorlati eredményei. Nagyszámú szakmunkájának jó része német nyelvű szakfolyóiratokban jelent meg. Hagyatékában emellett 22 ezer ívnyi, főként a matematika, a természettudományok és a technika különböző kérdéseit érintő tanulmány maradt vissza, melyeknek mintegy felét az MTA kézirattára őrzi. – Irod. Bendefy László: F. K. kézirati hagyatéka (MTA Műsz. Tud. Oszt. Közl. Bp., 1964); Oltay Károly–Rédey István: Geodézia (Bp., 1964).