Kezdőlap

Fuchs Simon (Madéfalva, 1907. okt. 24.Marosvásárhely, 1972. júl. 24.): történész. Eredeti szakmája lakatos, később szakszervezeti aktivistaként tevékenykedett. 1944-ben deportálták. Hazatérve, 1945 és 1952 között pártoktató volt. Ezekben az években egy.-i tanulmányokat folytatott Kolozsváron és Bukarestben, s ezzel egyidejűleg 1947 és 1954 között a Romániai magyar Szó c. lap szerk.-je volt. 1952-től a marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet Marxizmus-Leninizmus Tanszékén előadótanár, később az Akadémia kolozsvári történeti intézetében kutató történész. Pályája végén a marosvásárhelyi ak.-i kutatóközpont társadalomtudományi részlegének vezetője volt, és az itt megjelenő Studii de Istorie c. kiadványt szerk. Forrásértékű megemlékezései jelentek meg Aradi Viktor, Gábor Andor, Halász József, Molter Károly, Nagy István, Salamon Ernő életéről. – Irod. Spielmann József: F. S. 1907-1972 (Könyvtári Szle, 1972. 3. sz.); Huszár Ilona: F. S. halálára (Igaz Szó, 1972. 9. sz.).