Kezdőlap

Fuchs Vilmos (Lőcse, 1802Belgrád, 1853. jan. 28.): geológus, bányamérnök és kohász. 1826-ban Bécsben gyógyszerésztanfolyamot hallgatott és ugyanott doktori oklevelet nyert. Ezt követően a selmecbányai bányászati ak.-ra iratkozott be, hol 1834-ben bányamérnöki oklevelet szerzett. Egy ideig különböző bányaműveknél működött, majd mint bányatanácsos és főkohászmester Selmecbányára került. A szabadságharc idején, Kossuth Lajos megbízásából itt lőporgyárat rendezett be és azt vezette, ezért 1849-ben menekülnie kellett. 1851-ben a szerb kormánytól megbízást kapott az állami bányászat megszervezésére. Belgrádba költözött és ott élt haláláig. Szakirodalmi munkásságáért a bécsi tudományos ak. tagjává választotta. – F. m. Ueber den Einfluss der Gestalt des Terrains auf die Resultate barometrischer und trigonometrischer Höhenmessung… (Wien, 1843); Die Venetianer Alpen (Solothurn, 1844); Beiträge zur Lehre von Erzlagerstätten… (Wien, 1846). – Irod. Bendefi László: F. Károly kézirati hagyatéka (MTA Műsz. Tud. Oszt. Közl., Bp., 1964).