Kezdőlap

Fucskó Mihály (Cegléd, 1885. febr. 21.Arangyelovác, Szerbia, 1914. dec. 8.): botanikus, tanár. 1909-ben doktorátust szerzett, a növénytan tanszék gyakornoka, majd a selmecbányai ev. líceum természetrajz-földrajztanára. Az I. világháborúban esett el. Botanikai munkássága elsősorban a növények anatómiájával, fiziológiájával foglalkozott. Számos növényszövettani, virágbiológiai tanulmányt tett közzé. – F. m. A Papiliontas termésfalának anatómiai fejlődéstani és biológiai ismertetése (Botara. Közl. 1909); Tanulmány a növények higroszkópos mozgási köréből (Mathem. Term. tud. Ért. 1913). – Irod. Szabó Zoltán: F. M. emlékezete (Botan. Közl. 1915).