Kezdőlap

Fuss Mihály, Fusz (Nagyszeben, 1814. okt. 5.Nagycsűr, 1883, ápr. 17.): flórakutató; tanár, lelkész. ~ Károly bátyja. A bécsi protestáns teológián tanult. Hazatérve Nagycsürben tanító, majd a nagyszebeni ev. gimn. tanára, 1854-től conrectora volt. 1861-től Fenyőfalván, majd 1878-tól újból Nagycsürben lelkész. Nagyszebenben kezdett botanikával foglalkozni. Szorgos gyűjtőmunkája ellenére csak néhány új fajt írt le. Haynald Lajos erdélyi püspök bízta meg Erdély flórájának megírásával. Egyik alapító tagja volt a nagyszebeni Siebenbürger Verein für Naturwissenschaftennek (Erdélyi Természettudományi Egyesület). – M. Indices ad J. C. G. Baumgarten Enumerationem stirpium Transs. (Cibinii, 1846); Flora Transsylvaniae… (Nagyszeben, 1866).