Kezdőlap

Futó József (Csökmő, 1918. aug. 22.Bp., 1977. márc. 1.): geográfus, főiskolai tanár. Oklevelet a debreceni egy.-en földrajz–természetrajz szakból szerzett (1941). Kolozsvárott doktorált (1942). 1941-től tanár, internátusi felügyelő volt. 1948-tól a bp.-i Lónyai u.-i Ált. Isk.-ban tanított, 1950-től a Fővárosi Pedagógiai Főisk. földrajztanszékének adjunktusa, 1955-től az Egri Tanárképző Főisk.-án adjunktus, 1966-tól docens, 1970-től a főisk. tanára s a földrajzi tanszék vezetője volt. Tudományos érdeklődése a regionális földrajzon kívül a meteorológia felé irányult. 1952-től főisk. jegyzeteket írt, ill. szerkesztett. Dolgozatait a főisk. tudományos közleményei, a Földrajzi Közlemények és a Földrajzi Értesítő közölte. Kb. 100 ismeretterjesztő cikket írt, többnyire az Élet és Tudományban, melynek két évtizedig szerkesztő bizottsági tagja volt. A Magy. Meteorológiai Társulat, a Magy. Földrajzi Társaság és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat országos választmányának tagja. – F. m. Az Alföld természeti földrajza (Bp., 1956); Afrika (Bp., 1963); Közép- és Dél-Amerika (Bp., 1965); A föld éghajlata és hatása az élővilágra (Bp., 1975). – Irod. Frisnyák Sándor: F. J. (Földr. Közl., 1977. 3-4. sz.); F. J. (Földrajztanítás, 1977. 3. sz.).